REIKI TERAPIE

 • podporuje tělesný, duševní a duchovní vývoj

 • zmírňuje i odstraňuje bolesti

 • obnovuje duševní rovnováhu

 • podporuje rozpouštění bloků a stresů

 • posiluje imunitu

 • spouští samoléčebný proces

 • pomáhá odbourávat závislosti a negativní postoje

Ošetření energií Reiki se dá velmi dobře kombinovat s lékařskou léčbou a terapií. 

 • působí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba

 •  je možné ji předávat lidem, zvířatům, rostlinám, kamenům, všemu, co je kolem nás.

 •  má schopnost pronikat všemi předměty a materiály, i prostorem

 •  je možné s ní zneutralizovat případné negativní účinky léků

 •  energeticky nabíjí nápoje a potraviny

Schopnosti k používání Reiki jsou získávány zasvěcením – aktivizováním Mistrem Reiki. Zasvěcený žák se tak stává kanálem Reiki energie, která proudí přes korunní čakru do srdeční čakry a přes ruce do čaker dlaní a pak do pacienta a všude tam, kde terapeut ruce přiloží.

Pozor! Při každém léčení a působení je třeba souhlas pacienta – u malých dětí souhlas rodičů.

Reiki terapii je možné provádět na dálku - individuální dohoda. 


Reiki terapie